NL UK

Installatie in de toekomst: Het VSK Innovatieplein

27 januari 2020

BELEEF DE INSTALLATIETECHNIEK VAN 2040

De installatiebranche speelt een hoofdrol om Nederland welvarend en gezond te houden. Maar wat is de impact van de installatietechniek in 2040? De energietransitie, circulaire economie, verstedelijking, digitalisering: stuk voor stuk ontwikkelingen met ingrijpende gevolgen voor de manier waarop we leven, wonen en werken. En bepalend voor onze sector.

Beleef zelf de techniek van de toekomst in virtual reality. Je vindt het Innovatieplein in hal 9 tegenover de stand van Techniek Nederland.

INNOVATIECONGRES

De installatiebranche speelt een hoofdrol om Nederland welvarend en gezond te houden. Niemand kan de toekomst voorspellen. Zeker is dat in 2040 artificial intelligence, robots en computers een belangrijke rol spelen in het dagelijkse werk. 
Maar hoe verhouden technologieën die nu in de kinderschoenen staan zich tot de grote maatschappelijke vraagstukken van de toekomst? Wat staat er te gebeuren en hoe spelen we in op alle innovaties?

Het Innovatiecongres, dat op 4 februari wordt georganiseerd, presenteert de resultaten van de studie SCENARIO2040 die Techniek Nederland samen met OTIB, ISSO en TVVL heeft gedaan.

In ruim twee uur hoor je, aan de hand van twee scenario’s hoe ontwikkelingen voor de toekomst kunnen uitpakken en wat ontwikkelingen als deze betekenen voor ondernemerschap. 
Ook wordt tijdens dit congres voor de derde keer de Techniek Nederland Innovatie Award uitgereikt.

Meer info en aanmelden via de site van Techniek Nederland


De toekomst in lopen?

Bezoek het Innovatieplein tijdens VSK 2020.

Nu gratis aanmelden