NL UK

Genomineerden Energietransitie


ACIN Instrumenten BV | A(ir)T(ightness)T(ester)

Met de A(ir)T(ightness)T(ester) kan de luchtdichtheid van gebouwen veel sneller en eenvoudiger gemeten worden dan met een blowerdoor. De ATT maakt daarbij slim gebruik van het aanwezige ventilatiesysteem. Het drukvaatje van de ATT dient als referentie (druk in de woning als het ventilatiesysteem uit staat). Het ventilatiesysteem wordt een aantal keren aan en uitgeschakeld, de hierdoor veroorzaakte drukvariaties worden gebruikt om de luchtdichtheid te berekenen.


Brink Climate Systems B.V. | Multi Air Supply

Ventilatie met WTW, zonder toevoerkanalen! Het ‘toevoerkanaal’ is het trapgat of de hal. Via de CO2-gestuurde Indoor Mix Fan wordt vervuilde lucht uit woonkamer en slaapkamers naar het trapgat/de hal afgevoerd en nieuwe lucht via een overstroomvoorziening (deurspleet) naar verblijfsruimtes toegevoerd. Het ventilatieconcept is uitstekend geschikt voor nieuwe én bestaande woningen.


Remeha B.V. | Remeha Waterstofketel

In 2019 startte Remeha met een pilot voor de waterstofketel; een toestel dat een belangrijke schakel zal vormen in een succesvolle en betaalbare energietransitie. Omdat de technische inpasbaarheid van de waterstofketel relatief weinig ingrepen vergt, kan dit voor de bewoners en gebouweigenaren een zeer ontlastende oplossing zijn.


Genomineerden Gezond & Comfort | Genomineerden Installateurszaken

Staat hier jouw favoriet bij?

Op 4 februari wordt ook de VSK 2020 Publieksprijs uitgereikt.

Staat jouw favoriet op deze pagina?

Stem daar dan nu op!

Bij de prijsuitreiking zijn?

Tijdens VSK 2020 worden de prijzen feestelijk uitgereikt aan de gelukkige winnaars.

Wil je erbij zijn?

Meld je dan gratis aan